Start
Regresing niehipnotyczny PDF  | Drukuj |

Metoda Leszka Żądło, istnieje od 1991r. 

Skuteczna metoda rozwoju osobistego i duchowego. Prowadzi do oczyszczenia podświadomości z traum dzieciństwa, okresu prenatalnego i poprzednich wcieleń.  Uwalnia z napięć psychicznych i uruchamia naturalne siły uzdrawiające, tkwiące w umyśle. Praktyka duchowa, ułatwiająca odnoszenie sukcesów w każdej dziedzinie, stymuluje rozwój duchowy, rozwija zdolności parapsychiczne.

Prowadzi do oczyszczenia podświadomości ze starych programów, uwolnienia z napięć psychicznych i uruchomienia naturalnych sił uzdrawiających tkwiących w umyśle, bez użycia hipnozy. Pozwala dotrzeć do źródeł dręczących nas problemów w celu odkrycia   i uwolnienia pierwotnej przyczyny.

Podczas sesji regresingowej, oddychając głęboko, osiąga się stan relaksacji umożliwiający nawiązanie kontaktu z ukrytymi pokładami podświadomości. Dynamiczne, oddychanie intensyfikuje procesy biochemiczne zachodzące w komórkach.

 

Zwiększony przepływ energii pozwala na uświadomienie sobie blokad energetycznych. Oddychając do tych miejsc, możemy sobie przypomnieć, pierwotne przyczyny blokad, uświadomić sobie podjęte wówczas decyzje i cenę jaką za to płacimy, po to, by uwolnić się od tego wzorca na zawsze.

Powrót do pierwotnej przyczyny jakiegoś zdarzenia, dokonany w głębokim relaksie powoduje zmianę emocjonalnego stosunku do pierwotnego zdarzenia, a co za tym idzie, zmianę w myśleniu oraz zachowaniu w podobnej sytuacji w przyszłości.

Konfrontacja z przeszłością niejednokrotnie jest bolesna, ale opłaca się, gdyż stres i mechanizmy nas ograniczające mogą zostać trwale usunięte z podświadomości. W ten sposób uwalnia się również od lęków, fobii, natręctw, bólów i chorób. Głębokie lęki, poczucie winy, mechanizmy obronne i destrukcyjne, transy i skutki hipnoz, wymagają starannego, precyzyjnego prowadzenia. Po sesji, zachowania w podobnej sytuacji cechują się większą elastycznością i wolnością.

Regresing, to metoda polecana także dla osób z problemem DDA.

Regresing – jest metodą stworzoną przez Leszka. Żądło na bazie istniejących wcześniej metod, takich jak:

Regresja hipnotyczna -  pacjent ulega woli hipnotyzera. Hipnoza daje szybkie, lecz pozorne rezultaty, ponieważ zawęża świadomość i rozwija podatność na uleganie woli osób silniejszych od siebie, ale prawdziwa przyczyna zostaje zepchnięta jeszcze głębiej w nieświadomość. Wzorce uległości i nieprzytomności są przenoszone na kolejne wcielenia.

Huna – tajemne nauki, dawnej polinezyjskiej kultury Hawajów. Daje moc tworzenia silnych materialnych manifestacji.

Rebirthing – sesje oddechowe uaktywniają pamięć narodzin i okresu prenatalnego. Świadome oddychanie energią, oczyszcza ciało fizyczne na poziomie komórkowym, uzdrawia, uwalnia od traumy narodzin.

Oddychanie Reichowskie – wprowadza człowieka w stan regresywny za pomocą głębokiego oddychania i doenergetyzowania szczytów płuc.

Metody te, nie uwzględniały jednak potrzeby oczyszczenia intencji. Nie zdawano sobie również sprawy z tego, że oczyszczoną podświadomość dobrze jest wypełnić pozytywnymi myślami i pozytywnym nastawieniem do świata: afirmacje, modlitwa, medytacja. Jeśli się tego nie zrobi, podświadomość wraca do poprzednich wzorców.

Sesja regresingu trwa od 2 do 3 godzin.

Sesje prowadzi: Danuta Falkowska-Drozd
Tel. O58 302 54 82

58 735 09 78
Kom. 506 458 567

 

Afirmacja dnia
Jestem spokojna. Zawsze otrzymuję więcej pieniędzy niż wydaję. Wystarcza mi na wszystko
Zobacz
Medytacje
Chodzenie po ogniu
Wczasy letnie
Warsztaty Regresingu
Sesja w morzu
Popularne