Metody

Rebirthing

jest metodą opracowaną przez Leonarda Orra, uznawaną na całym świecie od lat 70 tych XX wieku, dzięki swej prostocie, skuteczności i szybkim rezultatom. Rebirthing jest do dzisiaj stosowany, przez wielu psychologów, terapeutów, nauczycieli i lekarzy.

Regresing niehipnotyczny

Skuteczna metoda rozwoju osobistego i duchowego. Prowadzi do oczyszczenia podświadomości z traum dzieciństwa, okresu prenatalnego i poprzednich wcieleń. Uwalnia z napięć psychicznych i uruchamia naturalne siły uzdrawiające, tkwiące w umyśle.

Reintegracja Oddechem

Reintegracja Oddechem, holistyczna metoda pracy z ciałem, umysłem i emocjami, umożliwiająca ponowną integrację z Wyższym Ja, rozbitej przez kryzys osobowości. Zgodnie z filozofią wschodu, zbawienie człowieka, czyli reintegracja ze świadomością uniwersalną, może się dokonać jedynie w nim samym.

Integracja Oddechem

Metoda pracy z oddechem wywodząca się z Rebirthingu, opracowana i rozwijana od 1980 roku przez Colina P. Sissona z Nowej Zelandii, początkowo nazywana „rebirthingiem ułatwionym”. W przeciwieństwie do Rebirthingu, system ten, skupia się bardziej na docieraniu do lęku, niż na dramatyzowaniu i otwartym wyrażaniu przeszłych urazów, dąży do integracji i wolności.

Holistyczny Balans Biopola

Autorska metoda Danuty Falkowskiej Drozd. Kompilacja wielu technik uzdrawiania. Połączenie Spiralnego Balansowania Aury ze świadomym oddychaniem i chirurgią fantomową.
Jest zabiegiem oczyszczania, ładowania i równoważenia biopola,
Balansowanie usuwa i transformuje bardzo głęboki opór i bloki, prowadząc do wewnętrznych wglądów i wyzdrowienia.

Spiralne Balansowanie Aury

Spiralne Balansowanie Aury jest metodą pracy z energią, której towarzyszy transformacja, oczyszczenie oraz ożywienie naszego ciała i pola energetycznego. Tak jak masaż jest przejawem troski o ciało fizyczne, tak ten rodzaj balansowania aury jest esencją troszczenia się o naszą energię i duszę.