Integracja Oddechem

Metoda pracy z oddechem wywodząca się z Rebirthingu, opracowana i rozwijana od 1980 roku  przez Colina P. Sissona z Nowej Zelandii, początkowo nazywana  „rebirthingiem ułatwionym”.

W przeciwieństwie do Rebirthingu, system ten, skupia się bardziej na docieraniu do lęku, niż  na dramatyzowaniu i otwartym wyrażaniu przeszłych urazów, dąży do integracji i wolności, „bez ponownego przeżywania urazów przez wewnętrzne dziecko”. Skupia się bardziej na świadomości procesu, niż na technikach oddychania.

Integracja Oddechem jest połączeniem świadomego oddychania, samoobserwacji, medytacji oraz technik uwalniania stresu. Dąży do osiągnięcie wolności, radości, miłości w chwili obecnej, oraz odkrycia kim naprawdę jesteśmy.

Integracja Oddechem skupia się na integracji lęków, na poszukiwaniu i rozpoznawaniu przeszkód w drodze do miłości   „Po prostu wyjdźmy poza każde negatywne uczucie, zbliżmy się do naszego strachu, a wtedy uzyskamy możliwość jego zintegrowania”  mówi Colin /s.228.

Zamiast szukać prawdy i gubić się w wyjaśnieniach prawdy, skupia się na wyjaśnianiu „osobistych blokad”, na obserwacji i poszukiwaniu przeszkód do wolności i miłości. Zdaniem Colina, „Aby przejść do wyższej wibracji miłości i uwolnić się od lęku, najpierw trzeba sobie uświadomić lęki, która nami rządzą, połączyć się z nimi intymnie głęboko, zaprzyjaźnić”.

System ten, nie odróżnia uczuć od emocji, używa tych terminów zamiennie. Uważa, że emocje są jedynie ubocznymi produktami myśli, fizyczną reakcją na procesy myślowe, że myśl uwalnia do krwi odpowiednie hormony i przez to, emocję tę stwarza. Lęk jest jedynie bezpośrednim rezultatem zalęknionych myśli.

Istotą Integracji Oddechem jest przesłanie: możemy czuć to, co chcemy, jesteśmy wolni, mamy wpływ na swoje uczucia.  Przesunięcie uwagi na uczucia i obserwacja uczuć, przerywa czynności porównywania, osądzania itd.  Pozwala zdać sobie sprawę, „że uczucie nie przynależy do naszego Prawdziwego Ja, lecz jest po prostu reakcją” /s.59.\

„Życie jest grą, więc bawmy się dobrze”.

–  „Gdy będziesz przed kimś „grać”, nie angażuj się emocjonalnie, bez względu na to, co się dzieje. Stań z boku obserwując reakcje i rezultaty zarówno w tobie jak i w samej sytuacji” /s.260

Cytaty z książki „Niezwykła moc świadomego oddychania” wyd. Medium 2005