Regresing niehipnotyczny

METODA LESZKA ŻĄDŁO, ISTNIEJE OD 1991r.

Skuteczna metoda rozwoju osobistego i duchowego. Prowadzi do oczyszczenia podświadomości z traum dzieciństwa, okresu prenatalnego i poprzednich wcieleń.  Uwalnia z napięć psychicznych i uruchamia naturalne siły uzdrawiające, tkwiące w umyśle. Praktyka duchowa, ułatwiająca odnoszenie sukcesów w każdej dziedzinie, stymuluje rozwój duchowy, rozwija zdolności parapsychiczne.

Prowadzi do oczyszczenia podświadomości ze starych programów, uwolnienia z napięć psychicznych i uruchomienia naturalnych sił uzdrawiających tkwiących w umyśle, bez użycia hipnozy. Pozwala dotrzeć do źródeł dręczących nas problemów w celu odkrycia   i uwolnienia pierwotnej przyczyny.

Podczas sesji regresingowej, oddychając głęboko, osiąga się stan relaksacji umożliwiający nawiązanie kontaktu z ukrytymi pokładami podświadomości. Dynamiczne, oddychanie intensyfikuje procesy biochemiczne zachodzące w komórkach.

Zwiększony przepływ energii pozwala na uświadomienie sobie blokad energetycznych. Oddychając do tych miejsc, możemy sobie przypomnieć, pierwotne przyczyny blokad, uświadomić sobie podjęte wówczas decyzje i cenę jaką za to płacimy, po to, by uwolnić się od tego wzorca na zawsze.

Powrót do pierwotnej przyczyny jakiegoś zdarzenia, dokonany w głębokim relaksie powoduje zmianę emocjonalnego stosunku do pierwotnego zdarzenia, a co za tym idzie, zmianę w myśleniu oraz zachowaniu w podobnej sytuacji w przyszłości.

Konfrontacja z przeszłością niejednokrotnie jest bolesna, ale opłaca się, gdyż stres i mechanizmy nas ograniczające mogą zostać trwale usunięte z podświadomości. W ten sposób uwalnia się również od lęków, fobii, natręctw, bólów i chorób. Głębokie lęki, poczucie winy, mechanizmy obronne i destrukcyjne, transy i skutki hipnoz, wymagają starannego, precyzyjnego prowadzenia. Po sesji, zachowania w podobnej sytuacji cechują się większą elastycznością i wolnością.

Regresing, to metoda polecana także dla osób z problemem DDA.

Regresing – jest metodą stworzoną przez Leszka. Żądło na bazie istniejących wcześniej metod, takich jak:

Regresja hipnotyczna –  pacjent ulega woli hipnotyzera. Hipnoza daje szybkie, lecz pozorne rezultaty, ponieważ zawęża świadomość i rozwija podatność na uleganie woli osób silniejszych od siebie, ale prawdziwa przyczyna zostaje zepchnięta jeszcze głębiej w nieświadomość. Wzorce uległości i nieprzytomności są przenoszone na kolejne wcielenia.

Huna – tajemne nauki, dawnej polinezyjskiej kultury Hawajów. Daje moc tworzenia silnych materialnych manifestacji.

Rebirthing – sesje oddechowe uaktywniają pamięć narodzin i okresu prenatalnego. Świadome oddychanie energią, oczyszcza ciało fizyczne na poziomie komórkowym, uzdrawia, uwalnia od traumy narodzin.

Oddychanie Reichowskie – wprowadza człowieka w stan regresywny za pomocą głębokiego oddychania i doenergetyzowania szczytów płuc.

Metody te, nie uwzględniały jednak potrzeby oczyszczenia intencji. Nie zdawano sobie również sprawy z tego, że oczyszczoną podświadomość dobrze jest wypełnić pozytywnymi myślami i pozytywnym nastawieniem do świata: afirmacje, modlitwa, medytacja. Jeśli się tego nie zrobi, podświadomość wraca do poprzednich wzorców.

Sesja regresingu trwa od 2 do 3 godzin.

Sesje prowadzi: Danuta Falkowska-Drozd
Tel. O58 302 54 82

58 735 09 78
Kom. 506 458 567