• Miłość – to wolność od nieświadomego lęku.
 • Lęk, osąd, dezaprobata – powodują w ciele napięcie, skurcz, ból, chorobę a na końcu śmierć.
 • Gniew jest reakcją na strach, daje fałszywe poczucie mocy.
 • Kochać, to postrzegać drugą osobę taką jaka jest, akceptując i wspierając jej rozwój..
 • Miłość to – rozwój, partnerstwo, szczęście, zakochanie, radość, piękno, zdrowie, życie.
 • Miłość bezwarunkowa: akceptacja, jedność przeciwieństw, harmonia, radosne współistnienie świadomy wybór życia lub śmierci (oddechu lub bezdechu), preferencji zamiast osądu.
 • Życie i śmierć istnieją symultanicznie w każdej komórce naszego ciała.
 • Śmierć nie jest bolesna dla kogoś, kto nie walczy, kto się jej podda. To przejście, przemiana.
 • Bolesny jest opór, bolesna jest walka o życie z lęku przed śmiercią.
 • Czego ludzie boją się najbardziej? – Miłości!
 • Im więcej miłości otrzymujemy, tym więcej starego bólu ulega aktywacji. Aby się od niego uwolnić, ból i miłość ścierają się – powodują wewnętrzne rozdarcie.
 • Rozdarte serce, to pragnienie poddania i lęk przed utratą wolności, pragnienie zmiany      a jednocześnie trzymanie się starych nawyków i przekonań.
 • Życie nigdy nie daje więcej, niż możemy znieść.
 • Trzymanie się tego, czego nie chcemy, zamyka drogę do tego, czego pragniemy.
 • Powiedzenie NIE – temu czego nie chcemy, otwiera drzwi do tego, czego pragniemy.
 • Ludzie opierają się temu, czego pragną najbardziej.
 • Zmiana następuje w chwili akceptacji stanu obecnego.
 • Każdy koniec jest nowym początkiem. Każda porażka, to nierozpoznany sukces.
 • Choroba nie może utrzymać się tam, gdzie jest dużo tlenu, gdzie jest miłość i radość.
 • Jak oddychasz – tak żyjesz. Głębia i jakość życia, zależą od głębi i jakości naszego Zmieniając oddech – zmieniamy swoje życie.
 • Oddech łączy z Życiem – Istnieniem, Energią – oceanem Miłości Uniwersalnej.
 • Bezdech tłumi lęk, jednocześnie odcinając od oceanu życia. Długotrwały bezdech to śmierć.
 • Oddech jest pomostem między duchem i materią, integruje ciało, umysł, emocje, duszę.
 • Życie zawsze mówi nam TAK
 • Bóg dał ludziom wolną wolę. Wolna wola, to wolność wyboru myśli, dobrego lub złego, miłości lub strachu –  akceptacji lub osądu –  relaksu albo napięcia  –  życia lub śmierci.
 • WYBACZENIE daje wszystko, czego potrzebujemy, otwiera drogę do miłości i szczęścia, to uzdrowienie związku z sobą, światem i innymi – wybaczenie nie jest zapomnieniem,  tłumieniem czy wyparciem, jest akceptacją i autentycznym od-puszczeniem.
 • Nie lubimy u partnera i w innych ludziach tego, czego nie przebaczyliśmy rodzicom i sobie.
 • Nie możemy naprawdę połączyć się z partnerem, dopóki nie wybaczymy rodzicom. Odcinanie się od rodziców – to wyparcie i niewiele ma wspólnego z wybaczeniem.
 • Są dwa główne uczucia: miłość i strach.
 • Są dwa światy : świat miłości bezwarunkowej i  świat walki o przetrwanie.
 • Człowiek to: wieczne członki, wieczne życie, wiecznie istniejące świadome siebie życie.

–   Aby przejść do wyższej wibracji miłości i uwolnić się od lęku, najpierw

trzeba sobie uświadomić, zaakceptować i rozpuścić lęki, które nami rządzą.

 • Pozwólmy umrzeć temu, co już nie służy, uwolnijmy lęki ukrywające się za bólem.

    Schodząc świadomie na samo dno bólu, pustki czy lęku – spotykamy miłość.